Musher.nl

Musher.nl” is ontstaan uit  een familie van Mushers die graag samen de sport beoefenen maar  minder op hebben met de stress en tijdsdruk van een race. Dit betekent dat voor ons een sledehondenrace winnen niet het doel is. Ieder mens zal een doel hebben en competitief, zijn of haar sport, willen beoefenen.


   Ondanks bovengenoemde organiseert Musher.nl al enkele jaren met succes de Peel en Maas Challenge, een internationale sledehonden race. Bij deze race staat sportmanchip , fairnes en gezelligheid voorop.  
   Het hoofddoel van Musher.nl is : de verdeeldheid binnen de sledehonden sport te beperken en de samenwerking te bevorderen in de breedste zin van het woord. ( dus samenwerken met alle sledehondenverenigingen)  Ook proberen we de sport laagdrempelig en toegankelijk te maken voor beginners en mushers die zich verder willen bekwamen door een open oog te hebben voor ideeën en denkwijzen van anderen.  

Verdere doelen zijn:

  • van elkaar vaardigheden en kennis te leren,

  • behendiger worden in het mushen van je honden,

  • bevordering van de veiligheid op de trail.

  • Dieren welzijn ( goed tuigen, treklijnen etc.)  

  • hulp, vraagbaak ,voorbeeld etc. voor beginnelingen, (dit komt namelijk bovengenoemde punten ten goede.)

  • Doorverwijzing naar kennisdragers

  • De sledehondensport bekend te maken bij een breder publiek.


Daarnaast heeft Musher.nl 2 sites in eigen beheer, www.Musher.nl en www.peelenmaaschallenge.nl

Financiën


Geld dat verdiend wordt met evenementen onder de naam Musher.nl komen ten goede van de rekening van Musher.nl en worden in de kas gestort.

  • Kasgeld wordt alleen gebruikt voor activiteiten ten bate van Musher.nl

  • Uitbetaling van kosten t.b. van Musher.nl worden goedgekeurd door alle leden.

  • Sponsorgelden worden gestort in de Musher.nl kas / op de rekening van Musher.nl.